Uiteraard willen we onze vereniging zo gezellig mogelijk maken en houden. Hiervoor is een vijfkoppig bestuur in het leven geroepen. Een kort voorstelrondje!

Mark Meeuwissen, voorzitter

De grote leider in figuurlijke zin van het woord. Mark zorgt ervoor dat het algehele reilen en zeilen van de vereniging zonder al te veel problemen verloopt. Uiteraard met ondersteuning van de overige bestuursleden. Mocht je op maandagavond om shuttles verlegen zitten, dan kun je bij hem altijd een kokertje scoren!

Contact: voorzitter@bcnivo.nl

Richard Stallen, secretaris

De marathon man van BC Nivo. Gevraagd en ongevraagd houdt hij de leden op de hoogte van de laatste nieuwtjes binnen de vereniging en de bestuurszaken die op dat moment spelen.

Contact: secretaris@bcnivo.nl

Carla de Witte, penningmeester

Met haar leven bewaakt zij de schatkist van de vereniging. Volledig bekwaam met Excel en cijfertjesgek in hart en nieren! De perfecte eigenschappen om ervoor te zorgen dat het onze vereniging financieel voor de wind blijft gaan!

Contact: penningmeester@bcnivo.nl

Marc Otten, competitieleider

Met dezelfde precisie die hij hanteert op de baan, organiseert hij ook de inschrijvingen voor de RBB competitie. Onder zijn leiding gaan we elk jaar op zoek naar enkele kampioenschappen!

Contact: competitieleiding@bcnivo.nl